l7b3 2csy y6ae ln3v 40ug lztd ieco udyb ytnt 30ei
Xi Jinping: A?? olay?n?n sorumlular? a??r ?ekilde cezaland?r?lacak
-?in2018/08/16 21:42:00August 16 2018 23:57:55

Xi Jinping: A?? olay?n?n sorumlular? a??r ?ekilde cezaland?r?lacak

?in Cumhurba?kan? Xi Jinping, Changchun Changsheng Bio-tech ?irketinin kalite ve sa?l?k standartlar?n?n alt?nda a??lar üretip satmas?yla patlak veren skandal?n sorumlular?n?n a??r ?ekilde cezaland?r?lmas? gerekti?ini vurgulad?.

?in'in geli?me f?rsatlar?, tüm dünyadan yat?r?mc? ve i? adamlar?na a??k
-?in2018/08/16 21:03:39August 16 2018 23:57:55

?in'in geli?me f?rsatlar?, tüm dünyadan yat?r?mc? ve i? adamlar?na a??k

?in, k?sa süre ?nce temmuz ay?na dair ba?l?ca ekonomik verileri a??klad?. Buna g?re, temmuzda d?? ticaret ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re yüzde 12,5 oran?nda artarak 2 trilyon 602 milyar 800 milyon yuana ula?t?.

?in milli spor heyeti, Cakarta'da bayrak ?ekme t?renini düzenledi
-?in2018/08/16 19:01:27August 16 2018 23:57:55

?in milli spor heyeti, Cakarta'da bayrak ?ekme t?renini düzenledi

18'inci Asya Spor Oyunlar?'na kat?lan ?in heyeti, bugün Endonezya'n?n ba?kenti Cakarta'da Asya Spor Oyunlar? k?yünde düzenlenen bayrak ?ekme t?renini düzenledi.

Ormanlar aras?ndaki kü?ük cennet: Songyang
-?in2018/08/16 19:00:30August 16 2018 23:57:55

Ormanlar aras?ndaki kü?ük cennet: Songyang

Zhejiang eyaletinin güneybat?s?ndaki da?l?k bir b?lgede yer alan Songyang il?esi, her y?l milyonlarca turist a??rl?yor.

Hong Kong, Macao ve Taiwan sakinlerine oturma izni kolayl???
-?in2018/08/16 16:30:29August 16 2018 23:57:55

Hong Kong, Macao ve Taiwan sakinlerine oturma izni kolayl???

?in Devlet Konseyi, Hong Kong, Macao ve Taiwan sakinlerinin ?in'in ana kesiminde yerle?im izni ba?vurusu yapmalar?n? kolayla?t?racak yeni bir y?netmenlik yay?nlad?.

?in elindeki ABD tahvilini azaltmaya devam ediyor
-?in2018/08/16 14:46:13August 16 2018 23:57:55

?in elindeki ABD tahvilini azaltmaya devam ediyor

?in'in Haziran ay?nda 4,4 milyar dolar ABD tahvili azaltt??? bildirildi.

Beijing'de turizm geli?iyor
-?in2018/08/16 14:30:20August 16 2018 23:57:55

Beijing'de turizm geli?iyor

?in, dünyan?n 4. turist kayna?? ülkesi konumunda. 19 Temmuz günü Beijing, Shanghai ve Shaanxi eyaletinin turizm yetkilileri Xi'an kentinde bir mutabakat anla?mas? imzalad?. ü? b?lge, geni? bir turizm i?birli?i mekanizmas? kuracak, ?e?itli turizm ürünleri olu?turulacak ve dünya genelinden ?in'e turizm destinasyonlar? ortakla?a belirlenecek.

Türkiye'ye bir destek de Katar'dan: 15 milyar dolar
-Türkiye2018/08/16 11:23:20August 16 2018 23:57:55

Türkiye'ye bir destek de Katar'dan: 15 milyar dolar

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yat?r?m yapacak. Dev yat?r?m karar?, Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'?n, Be?tepe'de Katar Emiri el-Sani ile ger?ekle?tirdi?i g?rü?mede al?nd?.

Bakanl?k a??klad?: ?in ticaret heyeti ABD'ye gidecek
-?in2018/08/16 11:10:20August 16 2018 23:57:55

Bakanl?k a??klad?: ?in ticaret heyeti ABD'ye gidecek

?in Ticaret Bakanl???, ABD taraf?n?n daveti üzerine Ticaret Bakan Yard?mc?s? ve Uluslararas? Ticaret Müzakereleri Temsilci Yard?mc?s? Wang Shouwen liderli?indeki bir heyetin, A?ustos ay? sonunda ABD'ye gidece?ini a??klad?.

Kabil'de e?itim kurumuna bombal? sald?r?: 48 ?lü
-Dünya2018/08/16 10:38:47August 16 2018 23:57:55

Kabil'de e?itim kurumuna bombal? sald?r?: 48 ?lü

Afganistan'?n ba?kenti Kabil'de bir e?itim kurumunu hedef alan intihar sald?r?s?nda 48 ki?i hayat?n? kaybetti, 67 ki?i yaraland?.

ABD'nin küresel ticaret sava??na g?re konumlanmak
-?in2018/08/16 10:35:30August 16 2018 23:57:55

ABD'nin küresel ticaret sava??na g?re konumlanmak

ABD'nin ?nce ?in'e, ard?ndan AB'ye, ?imdi de Türkiye'ye kar?? uygulad??? ve ?u anda yakla??k 30 ülkeye kar?? sürdürdü?ü ek gümrük vergisi yapt?r?m?, a??k ki bir küresel ticaret sava?? ilan?d?r.

Yang Jiechi So?i'de Putin'le g?rü?tü
-?in2018/08/16 10:26:43August 16 2018 23:57:55

Yang Jiechi So?i'de Putin'le g?rü?tü

Rusya Devlet Ba?kan? Vlaimir Putin dün So?i'de ?in Komünist Partisi (?KP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve D?? ?li?kiler ?al??ma Komitesi Genel ??ler Ofisi Ba?kan? Yang Jiechi'yle bir araya geldi.

Taiwan'da tarih kitaplar?n?n de?i?tirilmesine tepki
-?in2018/08/16 10:16:39August 16 2018 23:57:55

Taiwan'da tarih kitaplar?n?n de?i?tirilmesine tepki

Taiwan adas?nda tarih kitaplar?n?n de?i?tirilerek, ?in tarihinin ‘Do?u Asya tarihi' kapsam?nda anlat?lmas?na, ?in Devlet Konseyi'nden tepki geldi.

?in liderlerinden Kambo?ya Halk Partisi'ne kutlama mesajlar?
-?in2018/08/16 10:09:42August 16 2018 23:57:55

?in liderlerinden Kambo?ya Halk Partisi'ne kutlama mesajlar?

?in Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Kambo?ya Halk Partisi (CPP) Ba?kan? Samdech Hun Sen'e kutlama mesaj? g?ndererek se?im zaferini tebrik etti.

Türkiye'nin ABD'ye ek vergi tedbiri yürürlükte
-Türkiye2018/08/15 21:11:50August 16 2018 23:57:55

Türkiye'nin ABD'ye ek vergi tedbiri yürürlükte

Türkiye'nin ABD'den ithal etti?i baz? ürünlerin ithalat?nda ek mali yükümlülük oranlar?n? yüzde 100 art?rma karar? yürürlü?e girdi.

daha fazla >> China TV

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 11.4.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player
Ticaret sava?? hakk?nda ?inliler ne dü?ünüyor?
Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor